Tiede porttina uuteen maailmaan

03.11.2019 — klo 15:45
Uusi Paviljonki
Vapaa pääsy

”Tiede on avannut oven arkitodellisuuden alle sekä ylle levittäytyvään tuntemattomaan maahan.  Se on mullistanut niin kuvamme maailmasta ja ihmisestä kuin niiden monisyisestä suhteesta.”

Kosmologi Syksy Räsänen toimii tutkijana Helsingin yliopistossa. Hän on aktiivinen tieteen popularisoija ja pitää Ursan sivuilla hiukkasfysiikkaa ja kosmologiaa käsittelevää blogia ”Kosmokseen kirjoitettua”.

Yhteistyössä Tieteellisten seurain valtuuskunta