Musikfestens efterlängtade och omtyckta föredragsprogram fördjupar Syntes-temat från många synvinklar. Som talare medverkar författaren Minna Lindgren, rymdfysikern Minna Palmroth, estetikern och professorn i konstpedagogik Pauline von Bonsdorff, dansaren-koreografen Tiina Lindfors samt pol.dr Ulla Tikkanen. Även läkaren Juha Hänninen, specialist på palliativ vård, och sociologen Kaisa Kuurne är med och diskuterar. 

lö 29.10 kl. 14.30 Minna Lindgren
Opera, en populär syntes av konstformer

Författaren Minna Lindgren tar itu med sitt favoritämne operan. Vi får höra med musikexempel kryddade berättelser om operakonstens historia och mer udda öden inom den, vi kanske till och med slår in på några läckra sidospår. Den som garanterat nämns är Richard Wagner, skapare av storsyntesen.

Journalisten och författaren Minna Lindgren är känd för sina älskade romaner och sin rentav humoristiska behandling av musikhistorien. Hennes senaste bok handlar om opera och heter Minun oopperani – epätäydellinen historia (2022). Lindgrens böcker finns också till salu i Grankulla musikfests festivalbod.

Tillställningen är på finska

sö 30.10 kl. 15.30 Pauline von Bonsdorff
Det musiska. Om sinnets och tankens drivkrafter 

Den estetiska dimensionen av vårt liv och tänkande är en nyckel till skapande inom olika områden. Det handlar om viljan att kommunicera, att ansluta sig till andra, att formulera och experimentera. Det musiska handlar om inspiration, och överskrider gränserna mellan olika sinnen i en anda av syntes och dynamiska helheter. Analysen kommer efteråt. 

Pauline von Bonsdorff är professor i konstfostran vid Jyväskylä universitet och docent i estetik vid Helsingfors universitet 

Tillställningen är tvåspråkig.

ti 1.11 kl. 19 Din, min älskade

Kärlekens kraft, vardagens band, smärtan i att avstå. Först organiserades allt detta till forskningsfakta och en doktorsavhandling. Sedan förvandlades doktorsavhandlingen med dansteaterns medel till en film. Hur gick det riktigt till? Kan vetenskap bli konst?

Vid denna vetenskapliga-konstnärliga helhet får vi höra ett föredrag med pol.dr Ulla Tikkanen som forskat i närståendevårdens vardag och dessutom visas Tiina Lindfors film som baserar sig på doktorsavhandlingen.

Efter filmen diskuterar Lindfors tematiken tillsammans med läkaren Juha Hänninen, specialist på palliativ vård, sociologen Kaisa Kuurne och Jan Söderblom. Även publiken har möjlighet att delta i diskussionen.

Evenemanget är tvåspråkigt.

lö 5.11 kl. 17.30 Minna Palmroth
Från vetenskap till konst: Norrsken och rymden

Hur ser jordens närrymd ut, kan man se vädret i rymden? Minna Palmroth är professor i beräkningsmässig rymdfysik vid Helsingfors universitet och talar om vad norrskenens mystiska ljusvärld berättar om närrymdens tillstånd. Men vad har superdatorer att göra med visualisering av rymden?

Tillställningen är på finska