”Vårt sinne är fortsättningsvis till stora delar outforskat och för vetenskapen ofattbart. Livet under ytan på våra oceaner, som delvis inte är kartlagt, är en en inspirerande jämförelse med de okända djupen i vårt omedvetna. Detta känns å andra sidan underligt trösterikt i vår verklighet, där varje kvadratmeter av jordytan är fotograferad från en satellit och alla elefonsamtal och epostmeddelanden är lätta att övervaka.

Allt forskningsarbete som görs i namn av mental hälsa är desto viktigare. Vi är både som individer och art under enormt tryck. Människans liv har de senaste åren i och med teknologiseringen förändrats på ett aldrig skådat sätt. Vi får inte glömma att vi som varelser ur biologisk synvinkel, med goda och dåliga egenskaper är så gott som oförändrade sedan våra tusenåriga förfäder. Ett ypperligt knep att upprätthålla kontakten med dess, eviga karaktärsdrag är via musiken. Och då vi på detta sätt, bakåt i tiden är kopplade till vår art, rör vi oss samtidigt framåt på de djupen där vi kan kan hitta mäsnklighetens eventuellt vackraste hemligheter.

Jag vill tillägna mitt bidrag till årets Grankulla musikfest alla som kämpar med sin mentala hälsa.”

Jan Söderblom, konstnärlig ledare