PERUTTU: Kari Kuula: Vad är människan gjord av?

30.10.2023 — klo 18.00
Grankulla kyrka, Församlingssalen
Fritt inträde

Tapahtuma on peruttu sairastumisen johdosta.

Teologen Kari Kuula

–  Vad är människan gjord av? Människobildens stadier från antiken till digiåldern

Kari Kuula är facklitterär författare, församlingspastor vid Grankulla finska församling, teologie doktor och docent vid Helsingfors universitet. Kuula har skrivit flera fackböcker om teologi och kristendom och är också en långvarig insändarskribent. År 2007 fick han ett hedersomnämnande av Lauri Jänttis stiftelse för sin bok  Helvetin historia (Helvetets historia). Kuula var en av mottagarna av Fackboksförfattarpriset 2013.

Tillställningen är på finska.