Klimatkris, utopier och dystopier

31.10.2021 — klo 13
Nya Paviljongen
Biljetter från 10€

Risto Isomäki: Klimatkris, utopier och dystopier – hur avgörs riktningen för vår framtid?

Författaren Risto Isomäki talar om alternativa framtidsscenarier ur klimathotets perspektiv. En del av dessa framtidsscenarier vill vi undvika, medan andra synvinklar på framtiden på många sätt kan forma vår värld till en bättre plats än nu. Vilka saker påverkar vår framtid allra mest?

Isomäki är en respekterad fackboks- och sciencefictionförfattare, som gett ut en bok om året under de senaste 25 åren. År 2020 erhöll han statspriset i informationsspridning för sitt livsverk, för en långvarig och betydande insats inom informationsspridningen och som en förespråkare via konstnärligt uttryck för jordens, havets och klimatets framtid.