Metamorfoser

01.11.2020 — klo 17:00
Nya Paviljongen
Biljetter fr.o.m. 29/15€

Richard Strauss Metamorfoser för 23 solostråkar har upplevt flera metamorfoser under verkets livstid. Rudolf Leopolds arrangemang baserar sig på tonsättarens egna skisser för stråkseptett, innan han omvandlade verket för större ensemble.

Också musikfältet har under århundradens gång genomgått flera metamorfoser. Under flera epoker har en kvinnlig tonsättare varit en raritet, men just nu grävs många skatter fram som är okända för en nutida lyssnare. Nancy Dalberg var den första danska kvinnan som skrev en symfoni (1917), men största delen av hennes produktion är kammarmusik och sånger.

NANCY DALBERG
Stråkkvartett nr 2

RICHARD STRAUSS, SOV./ARR. R. LEOPOLD 
Metamorfoser

Jan Söderblom – violin
Anna-Liisa Bezrodny – violin
N.N. – altviolin
Kristian Sallinen – altviolin
Jan-Erik Gustafsson – cello
Tatu Kauppinen – cello
Maria Krykov – kontrabas