Mitt Amerika

27.10.2019 — klo 15:45
Nya Paviljongen
Fritt inträde

Författaren Juha Itkonen och musikerna i ensemblen Tölöläb diskuterar sin relation till den amerikanska kulturen. Hurdana direkta och indirekta påverkningarna har den på livet och konsten? Diskussion gås kring Juha Itkonens roman ”Minun Amerikkani”. Ur boken läses också under Tölöläbs konsert den 27.10.