PianoEspoos gästspel

28.10.2019 — klo 15:00
Grankulla kyrka
Fritt inträde

Unga pianister från Esbo uppträder med egna konserter en vecka innan PianoEspoo-festivalen kör igång. En av dessa konserter ljuder i samband med Grankulla musikfest.