Tonsättarkvinnor i 1800- och 1900-talets musikhistoria

07.11.2021 — klo 15.30
Nya Paviljongen
Biljetter från 10€

Nuppu Koivisto-Kaasik: Tonsättarkvinnor i 1800- och 1900-talets musikhistoria

Nuppu Koivisto-Kaasik presenterar historiska tonsättarkvinnor från Finland och andra länder. Vilka var de och hurudana verk komponerade de? Varför har de ända till de senaste decennierna placerats i marginalen, såväl vad gäller konsertprogram som musikhistorieskrivning? Tematiken presenteras speciellt ur fyra 1800- och 1900-talstonsättares synvinkel: genom Louise Farrenc, Florence Price, Heidi Sundblad-Halme, Ester Mäki och deras liv och verk.

Fil.dr Nuppu Koivisto-Kaasik är verksam som forskare vid Konstuniversitetets Historieforum och med finansiering av Emil Aaltonens stiftelse. Tillsammans med biträdande professor Susanna Välimäki lägger hon för tillfället sista handen vid ett forskningsprojekt om komponerande kvinnor i Finland på 1800- och 1900-talet. Koivisto-Kaasik är utbildad historiker och specialiserad på musiker- och tonsättarkvinnor från 1800-talet.