Julia Korkman

Julia Korkman är en internationellt erkänd docent i rättspsykologi och forskare, som alltid fascinerats av minnet. Hon har jobbat som sakkunnig vid talrika rättsfall och specialiserat sig på vittnesmål och deras tillförlitlighet. Hon har också utbildat professionella inom juridik och hälsovård samt jobbat på HUS rättspsykologiska enhet för barn och ungdomar.

Korkman är för tillfället verksam som specialplanerare vid Europas kriminalpolitiska institut HEUNI, arbetslivsprofessor i rättspsykologi vid Åbo Akademi och hon har valts till nästa ordförande för det europeiska nätverket i rättspsykologi, EAPL.