Kristian Sallinen

Kristian Sallinen (f.2001) började sina violinstudier som femåring vid Esbo musikinstitut. Sallinen bytte huvudinstrument till altviolin 2003. Från 2015 till 2020 studerade Sallinen vid Sibelius-Akademins ungdomsutbildning, först med Teemu Kupiainen som lärare och senare under Lilli Maijalas ledning. Sallinen har även deltagit i mästarkurser för bl.a. Tabea Zimmermanns, Antoine Tamestits och Yuval Gotlibovich.

Nuförtiden studerar Sallinen orkesterledning vid Sibelius-Akademin under Sakari Oramos ledning. Även professorerna Jorma Panula och Colin Metters (Royal Academy of Music, London) samt Atso Almila och Petri Sakari har handlett Sallinen.

Sallinen vann tredje pris i Tammerfors nationella altviolintävling (2017) och fick Vilho och Lahja Koponens stiftelses pris till en ung och begåvad deltagare.

Kristian Sallinen är en framstående kammarmusiker och medlem av Seele-kvartetten. Han har uppträtt på ett flertal olika festivaler och bl.a. agerat solist för Radions Symfoniorkester samt S:t Michels stadsorkester. Sallinen var även Hauhos musikfests unga konstnär 2018. Stiftelser som stött Sallinens studier är bl.a. Wegelius stiftelsen, Suomen säveltaiteen tukisäätiö samt Finska kulturfonden. År 2017 beviljades han även Pro Musica-utmärkelsen. 

Kristian Sallinen spelar på en Mantegazza-altviolin från 1700-talet som ägs av Sibelius-Akademin.