Coronatiden har varit utmanande för alla studerande. Musikstuderande har inte endast saknat växelverkan med andra studerande och med sina lärare, utan också uppträdanden och publikkontakt har fallit bort, bägge väldigt väsentliga då man förbereder sig för en karriär som proffsmusiker.

”Speciellt som studerande är det väldigt viktigt att få uppträda så mycket som möjligt, de situationerna utvecklar och lär en mest. Till all lycka har musicerandet tillsammans med kvartetten trots den omgivande situationen gett energi och framtidshopp”, säger Laura Kukkonen, som spelar violin i ILOA-kvartetten.

Grankulla musikfest har traditionellt lyft fram unga, skickliga musiker som ännu är i början av sin karriär. Många minns Granipublikens favorit Seele-kvartetten eller Borea-kvartetten, som gjorde intryck på musikfesten redan tidigare. Musikerna i bägge ensemblerna är numera etablerade namn i det främre ledet av finländska konstnärer: som solister, orkestermusiker och kammarmusiker. Även en dirigentstuderande ryms med i gänget.

I år presenterar vi en större skara unga begåvningar än vanligt i konsertserien ”Framtidens skapare”. Publiken får stifta bekantskap med stråkkvartetterna Briosa och ILOA, kontrabasisten Venla Lahti samt en framgångsrik deltagare i Borgå cellotävling, vars namn klarnar senare.

Borgå cellotävling hålls för första gången i oktober i år. Bland finalisterna i serien för 16–19-åringar väljs en cellist att strax därefter uppträda vid Grankulla musikfest. Denna cellist uppträder tillsammans med Briosa-kvartetten i Grankulla kyrka 5.11. 

ILOA-kvartetten och kontrabasisten Venla Lahti uppträder i Nya Paviljongen 31.10, då även skådespelaren Cécile Orblin medverkar. Bägge kvartetterna och Lahti medverkar även vid Faurés Requiem, som framförs i Grankulla kyrka 1.11.