Grankulla musikfest bjuder på konserter men också på ett intressant vetenskapsprogram kring temat Fjärilseffekten. Betydande forskare och journalister lyfter fram aktuella ämnen som bl.a. coronakrisen, distansarbete och studier, klimatförändringen samt ett betydelsefullt liv.

”Människan är fortfarande liten då hon står inför naturkrafterna. Vi har utnyttjat dem modigt och skickligt, men alltför sällan klokt. Vetenskapen kan bli vår räddning, men fortfarande är det livsfarligt att leka med tändstickor”, formulerar festivalens konstnärliga ledare Jan Söderblom sina tankar kring valet av tema.

Filosofen och docenten i positiv psykologi Frank Martela funderar i sitt inlägg på att goda gärningar som en källa till ett betydelsefullt liv. Hjärnforskaren Minna Huotilainen ger tips på hur man kan utnyttja musik som stöd för distansarbete och studier. Vetenskapsjournalisten Marcus Rosenlund berättar om hur fjärilseffekten vid forntida vulkanutbrott påverkade världen, vädret och konsten. Professor Samuli Siltanen, känd från den populära YouTube-kanalen Samun tiedekanava, reder på ett medryckande sätt ut fjärilseffektens matematiska modell och omvända problem. Inläggen är finskspråkiga, med undantag för tillställningen med Marcus Rosenlund, som är tvåspråkig.

Vetenskapsprogrammet arrangeras i Nya Paviljongen och strömmas via musikfestens webbplats. Endast en begränsad mängd publik medverkar på ort och ställe, med noggranna säkerhetsåtgärder.

Vetenskapsprogrammets tidtabell:
24.10 kl. 16 Samuli Siltanen
25.10 kl. 15 Minna Huotilainen
30.10 kl. 16 Frank Martela
1.11 kl. 15 Marcus Rosenlund

Biljetter fr.o.m. 10€, lippu.fi. I samarbete med Vetenskapliga samfundens delegation.