Grankulla musikfestförening rf:s vårmöte går av stapeln den 23.5 kl. 17.30 på Villa Junghans gamla sida, adress Leagränden 4. 

Vi ber er anmäla ert deltagande senast 20.5 (info@kauniaistenmusiikkijuhlat.fi).

Föredragningslistan har skickats åt medlemmarna per mejl.

Välkommen!