Program

Grankulla musikfests digra vetenskaps- och ramprogram publiceras i september. Vetenskapsprogrammet planeras i samarbete med Vetenskapliga samfundens delegation.