Syntesen är en osynlig men kontinuerlig del av vårt liv. Trots att vi går helt upp i en ny upplevelse eller ett nytt fenomen är vårt intryck av det en blandning av allt vi tidigare upplevt. Då vi efter lång tid hör ett bekant verk på nytt, till och med i samma tolkning, kan den föregående upplevelsen ändå aldrig upprepas.

Programmen för Grankulla musikfest har ända sedan festivalen grundades byggts upp kring växelverkan mellan tal och musik. I år tar vi ytterligare ett steg då vår publik får utforska och begrunda en syntes av olika konstformer.

Vårt mål är att nå längre än traditionell cross over, till en situation där slutresultatet av samverkan av olika konstformer står i centrum. Vi får till exempel uppleva helt konkret hur musik kan påverka en bildkonstnärs arbete.

Talarna vid årets föreläsningsserie har från sina egna utgångslägen valt teman, som också begrundar betydelsen av blandningar och krockar.

Vi önskar dig varmt välkommen att följa med synteserna, kanske låta dig överraskas eller helt enkelt stänga ögonen och njuta av musiken!

Jan Söderblom, konstnärlig ledare