Musikfest från söndag till söndag

Musiken skapar känslor som berör oss på djupet. När hösten övergår i vinter frossar Grankulla musikfest i en rikedom av känslor och tankar. Festivalen bjuder på humor och smärta, skönhet och fulhet, kärlek och död – det som utgör själva livet.

FESTIVALENS RÖDA TRÅD är det tyska språkområdets viktiga tonsättare från J. S. Bach till Peter Ruzicka. Programmets andra centrala röda tråd är landet Finland på jakt efter sin identitet. Festivalen presenterar också intressanta nya kompositioner och uruppföranden. På programmet står olika experters föredrag om aktuella ämnen, främst Finlands framtid ur olika synvinklar. Före själva musikfesten ordnas tre föreläsningskonserter om Jean Sibelius piano- och kammarmusik med pianisterna Folke Gräsbeck, Erik T. Tawaststjerna och cellokonstnären Seppo Kimanen.

Program 2015

Programbok 2015

Artister

Information och nyheter

Fotografier