Sami Pihlström

Sami Pihlström har sedan år 2014 varit professor i religionsfilosofi vid Helsingfors universitet. Han har tidigare fungerat bl.a. som professor i pragmatisk filosofi vid Jyväskylä universitet (2006–2014) och som ledare för forskarkollegiet vid Helsingfors universitet (2009–2015). Pihlström är ordförande för Filosofiska Föreningen i Finland och viceordförande för Finlands Akademis forskningsråd för kultur- och samhälle. Han har i stor utsträckning publicerat med teman som pragmatism, realismens problem, metafysik, etik och religionsfilosofi. Hans senaste publikationer är Pragmatic Pluralism and the Problem of God (Fordham UP, 2013), Taking Evil Seriously (Palgrave Macmillan, 2014), Death and Finitude (Lexington, 2016) och Kantian Antitheodicy: Philosophical and Literary Varieties (tillsammans med Sari Kivistö, Palgrave Macmillan, 2016).


Tillställningar:

1. Wunderkammerkonsert 1 / VERKLIGHETSBASAR
Lö 28.10 kl. 19.00
Nya Paviljongen

17. Wunderkammerkonsert 2 / EN OVERKLIG MARATON
La 4.11 kl. 19.00
Nya Paviljongen

 

Bild: Veikko Somerpuro