Sebastian Fagerlund:

Stråkkvartett nr. 2 "From the ground" (2017)

 

Sebastian Fagerlund är en av dagens mest eftersökta finländska kompositörer. Hans spektrum på beställningsverk täcker både mindre och större verkformer inom konstmusiken. Fagerlunds andra stråkkvartett From the ground är en gemensam beställning av Amsterdams Concertgebouw, Grankulla musikfest och Finlands Beneluxinstitut. Kvartettens världspremiär spelades i Concertgebouw av Kamuskvartetten i oktober 2017.

Fagerlund berättar att han redan länge levt med verkets musikaliska material: ”Flera av dess idéer och teman fick sin början redan för tio år sedan, när jag komponerade min första stråkkvartett. Nu då materialet vuxit och utvecklats kan man säga att grunden (the ground) är närvarande i denna andra stråkkvartett.” Kvartetten fick sin slutgiltiga form på konstnärsresidenset i Amsterdams Concertgebouw.

Kvartettens fem satser bildar en 15 minuter lång helhet. Verket grundar sig på musikmaterialets ständiga utveckling och metamorfos. Genom varje ny sats fördjupar den av Fagerlunds beskrivna spirallika utvecklingen materialets dimensioner. Också satsernas längd speglar förändringsprocessen, de växer an efter. Ett tema som Fagerlund presenterade redan i orkesterverket Stonework (2014) stiger fram i slutet av den första satsen. Temat kommer tillbaka i slutet av andra satsen modigare och i tredje satsen tar den ännu mera plats och utvecklas till en balanserad helhet.


Konsert:

3. QQ 1 – ENNENKUULUMATONTA!
Sö 29.10 kl. 18.00
Nya Paviljongen

 

Bild: Sirpa Räihä