Ukri Pulliainen

FM Ukri Pulliainen har föreläst vid institutionen för estetik vid Helsingfors universitet, det Öppna universitetet och andra läroinrättningar för konst. Från år 1997 har han undervisat i filosofi och livsåskådningskunskap i Berghälls specialiseringsgymnasium. Pulliainen har också varit ordförande för ämneslärarföreningen (Feto rf) och fungerat som coach och kommissionsmedlem för de finska representanterna i de ungas internationella filosofiolympiader. Han har varit med om att organisera de ungas filosofievenemang Nufit och den tillhörande debattävlingen Sokrates mellan skolor samt skrivit flera läroböcker i filosofi.


Föredrag:

6. ÖPPEN FILOSOFIWORKSHOP                                                             
MÅ 30.10 kl. 19.00
Vallmogård