Megatrender och en värld i förändring

05.11.2021 — klo 16
Nya Paviljongen
Biljetter från 10€

Elina Hiltunen: Megatrender och en värld i förändring

Elina Hiltunen berättar om framtidens stora megatrender och mänsklighetens globala framtidsutmaningar. Nyckelfrågor är till exempel klimatförändringen, hur naturresurserna ska räcka till, hur ojämlikhet kan bekämpas, den allt kraftigare digitaliseringen, det ökade inslaget av artificiell intelligens och robotteknik i arbetslivet och hur maten skall räcka till för jordklotets växande befolkning.

Futuristen, talaren och författaren Elina Hiltunen är doktor i ekonomi och diplomingenjör. Hon finns med på Forbes lista över de femtio ledande kvinnliga futuristerna i världen.