Två grader

30.10.2021 — klo 19
Tapiolasalen, Esbo kulturcentrum
Biljetter enligt Tapiolasalens läktarzoner från 55 / 45 / 35 / 19€

Rajaton:
Aili Ikonen, sopran
Essi Wuorela, sopran
Soila Sariola, alt 
Hannu Lepola, tenor 
Ahti Paunu, baryton
Jussi Chydenius, bas

Jaakko Kuusisto, violin
Pekka Kuusisto, violin

Rajatons karakteristiska och personliga sångensemblesound möter bröderna Kuusistos oerhört musikaliska och fantasifulla spelmansattityd – detta är något varje finländsk musikvän bör uppleva.

Sångtexterna är skrivna av vårt lands ledande textmakare som Paula Vesala, Jarkko Martikainen, Paavo Westerberg och Juha Itkonen. Musiken är komponerad av musikerna själva, medan arrangemangen vuxit fram under intensiva repetitionssessioner. Instrumentationen utgår från sex sångröster och två violiner men breddas i oväntade riktningar.

Föreställningens röda tråd är oron kring klimatförändringen som förorsakats av människan. Namnet Två grader hänvisar till de mest optimistiska kalkylerna kring hur mycket jordklotets medeltemperatur kommer att stiga före år 2100.