Senaste höst valde Jan Söderblom Fjärilseffekten som tema för Grankulla musikfest 2020. Titeln har visat sig synnerligen aktuell i dessa turbulenta tider då vi med spänning väntar på hur coronapandemin kommer att påverka förverkligandet av festivalen och våra liv. Å andra sidan har de exceptionella omständigheterna påmint oss om gemenskapens, konstens, kulturens och vetenskapens betydelse.

Vi följer intensivt med myndighetsinformationen och kulturfältets situation såväl i Finland som internationellt. Vi tryggar i första hand säkerheten för vår publik, våra konstnärer och frivilliga samt vår personal och förbereder oss ifall situationen påbjuder att arrangera festivalen i strömmad form till era hem.

Programmet kommer att offentliggöras under sommaren. Coronapandemin hindrar oss inte från att arrangera Grankulla musikfest 24.10–1.11 2020, men kan påverka festivalens innehåll och förverkligandet.