I väntan på myndigheternas beslut inleds biljettförsäljningen tidigast i augusti och med mycket begränsade biljettmängder. I fall restriktionerna luckras upp under hösten till exempel i samband med att ett coronapass tas i bruk, kan fler biljetter försiktigt släppas. 

Under hela festivalens gång håller man koll på publikens, konstnärernas och personalens hälsosäkerhet. 

En konsert förverkligad med säkerhetsavstånd är en lyxig upplevelse. I fjol fick vi mycket fin respons för arrangemangen och nästan alla konserter var slutsålda med den kapacitet vi då hade till förfogande”, berättar verksamhetsledaren Ninni Sulva-Vakkilainen.