Frank Martela

Frank Martela, fil.dr, pol.dr, är forskardoktor vid Aalto-universitetets institution för produktionsekonomi och en av grundarna till Filosofian Akatemia Ab. Franks tvärvetenskapliga forskningsobjekt koncentrerar sig på psykologi och filosofi med inriktning på välmående, motivation och betydelse. Han har talat vid universitet på fyra kontinenter, bl.a. vid Harvard och Stanford, skrivit för bl.a. Harvard Business Review och Scientific American Mind samt regelbundna kolumner för Helsingin Sanomat.

Vid sidan om sin vetenskapliga forskning har Frank skrivit flera fackböcker för den stora publiken, varav den senaste, A Wonderful Life, utgavs i USA av HarperCollins och översätts till över tjugo språk.