Jacintha Damström

Jacintha Damström är en mångsidig konstnär som uppträder aktivt och utnyttjar alla sina styrkor. Hon började sin konstnärliga karriär inom cirkusen och senare kom även tvärflöjten med i livet. År 2018 blev hon musikmagister från solistiska avdelningen vid Sibelius-Akademin med flöjt som huvudämne och sång som biämne.


Damström fascineras av att blanda olika konststilar och har sedan 2012 börjat göra koreografier och uppträda som multikonstnär. Hennes nisch är att blanda klassisk musik med fysiskt skådespeleri och dans. Damström jobbar även som improvisationsskådespelare och clown samt är verksam som pedagog i flöjt, cirkus och improvisationsteater.