Kari Kuula

Kari Kuula är facklitterär författare, församlingspastor vid Grankulla finska församling, teologie doktor och docent vid Helsingfors universitet. Kuula har skrivit flera fackböcker om teologi och kristendom och är också en långvarig insändarskribent. År 2007 fick han ett hedersomnämnande av Lauri Jänttis stiftelse för sin bok  Helvetin historia (Helvetets historia). Kuula var en av mottagarna av Fackboksförfattarpriset 2013.