Pirkko Lahti

Psykologen Pirkko Lahti är en samhällsdebattör och efterfrågad föreläsare. Hon är känd speciellt som långvarig verksamhetsledare för Föreningen för mental hälsa i Finland (numera Mieli Psykisk hälsa rf) och som president för Världsförbundet för mental hälsa.

Pirkko Lahti har fått talrika priser för sitt arbete, bl.a. statspriset för informationsspridning, Kansanvalistusseuras pris och Alfred Kordelins stiftelses hederspris.