Tatu Kauppinen

Tatu Kauppinen studerar cello vid Sibelius-Akademin under Marko Ylönens ledning. Tidigare har Kauppinen studerat vid Sibelius-Akademins ungdomsutbildning under Hannu Kiiskis ledning. Han har även deltagit i ett flertal mästarkurser för bl.a. Ola Karlsson, Jian Wang, Ivan Monighetti samt Arto Noras. 

Kauppinen har deltagit i cellotävlingar både i Finland och utomlands. I Young Virtuosos-tävlingen i Bulgarien (2017) kom han på tredje plats och Kauppinen fick ett specialpris i Åbo cellotävling år 2018. Tatu har även uppträtt som orkestersolist bl.a. på Kamarikesäfestivalen samt med Wegelius kammarstråkar.

Kauppinen uppträder regelbundet som kammarmusiker och han har uppträtt på flera finska festivaler för klassisk musik som Kuhmo kammarmusikfestival,musikfestspelen i Nådendal och Hauho samt Grankulla musikfest. Tatu har även uppträtt i Helsingfors stadsorkesters kammarmusikserie. Han är även medlem av Seele-stråkkvartetten. Kvartetten har vunnit pris både i Finland och utomlands. År 2019 utnämnde Radio Classic kvartetten till “årets ensemble” med Tempo-priset. Kvartetten fungerar som Grankulla musikfests residensensemble.  Kauppinen spelar på en privatägd Pierre & Hippolyte-sello från 1838.