The Real Group

The Real Group är en svensk sångensemble som består av fem hängivna sångare och musiker. Ensemblen har turnerat världen runt i över 30 år och förtjusar fortfarande sin publik överallt. The Real Groups unika musikaliska uttryck, som rör sig i gränsmarkerna mellan jazz, pop och nordeuropeisk körmusik, har lyft fram gruppen som en av världens ledande vokalmusikinterpreter.

The Real Group grundades 1984 av fem studerande vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Originalmedlemmarna kastade sig ivrigt in i utforskandet av vokalmusikens värld med speciellt fokus på jazz-, pop- och folkmusik. Ensemblen blev snabbt internationellt ryktbar och ses som en av den moderna a cappella-musikens hörnstenar. I dag värnar man om The Real Groups traditioner samtidigt som man vidareutvecklar den – ensemblen gör världsomfattande turnéer, spelar in skivor, utövar utbildande mentorskap och publicerar noter. Mentorskapet har utvecklats under årens lopp och strävar ständigt efter att kombinera konstnärliga målsättningar med frågor som mänskliga rättigheter, ekologisk medvetenhet och feminism.