Konstnärlig ledare

Jan Söderbloms mångsidiga verksamhet som dirigent, stämledare, solist och kammarmusiker styrs framför allt av hans vilja att utforska olika möjligheter. Förutom för Finländska kammarorkestern är han även konstnärlig ledare för tre årliga musikfestivaler och därtill uppträder han flitigt som gästande dirigent för de främsta inhemska orkestrarna. Vid sidan av sin tjänst som förste konsertmästare i Helsingfors stadsorkester är han även efterfrågad både som dirigent och stämledare i de nordiska länderna och det övriga Europa. Som artist, programplanerare och musiker finner Söderblom sin konstnärliga inspiration i ett tidlöst narrativ, där historia och nutid, kultur och natur möts på ett unikt och fascinerande sätt.

År 2021 utnämndes Jan Söderblom till konstnärlig ledare för Finländska kammarorkestern och bygger vidare på den vision som skapats av orkesterns grundare Jukka-Pekka Saraste. Han är även konstnärlig ledare för Ekenäs sommarkonserter, Grankulla musikfest och Musik vid havet i Ingå. Tidigare har han varit chefsdirigent för Björneborgs stadsorkester/Pori Sinfonietta (2012–2016) och konstnärlig ledare för Villmanstrands stadsorkester (2002–2009).

Jan Söderblom föddes i en musikalisk miljö, tillbringade sin barndom i operans värld och började studera violinspel vid unga år. Under det kraftiga musikaliska uppsvinget i Finland hade Söderblom bland andra Géza Szilvay och Ari Angervo som sina första lärare. Längtan efter internationellt utbyte fick honom att fortsätta sin utbildning under ledning av Endre Wolf, Amadeuskvartetten, Sandor Végh och David Takeno. Förutom med inhemska orkestrar har Söderblom uppträtt som solist med bland andra Sveriges Radios symfoniorkester och Norska Kringkastingsorkestret, Helsingborgs symfoniorkester och Japans filharmoniska orkester. I sin egenskap av passionerad kammarmusiker var Söderblom en av grundarna av Nya Helsingforskvarttetten år 1982. Kvartetten har fått pris i många olika tävlingar och gästspelat i ett flertal prestigefulla europeiska konserthus.

För Jan Söderblom har det alltid stått klart att orkesterdirigering skulle komma att inta en viktig plats i hans arbete som musiker. Efter att redan ha etablerat sig i sin karriär som instrumentalist, antogs han till Sibelius-Akademins dirigentklass, där han fick undervisning av Jorma Panula och Leif Segerstam. Sedermera har dirigentskapet blivit en allt viktigare del av hans många parallella karriärer. Förutom de inhemska orkestrarna har Söderblom gästdirigerat Skotska kammarorkestern, Lausannes kammarorkester, Orquesta RTVE, Nordwestdeutsche Philharmonie, Leipzigs radiosymfoniorkester (MDR), Danska Radions symfoniorkester, Norska Kringkastingsorkestret, Norrköpings och Helsingborgs symfoniorkestrar och Orchestre National Bordeaux Aquitaine. Som operadirigent har han gästspelat på Kungliga Operan i Stockholm, Norrlandsoperan och Finlands nationalopera. Han har dirigerat uruppförandena av operorna Sport och fritid av Thomas Jennefelt, Svall av Daniel Börtz och Anna-Liisa av Veli-Matti Puumala. Inspelningen av Anna-Liisa på skivmärket Ondine fick en hel del kritikerberöm och nominerades till Editor’s Choice i tidskriften Grammophone.

Utöver sina inhemska dirigentuppdrag utnämndes han år 2014 till konsertmästare vid Helsingfors stadsorkester, en tjänst som han fortfarande innehar. Genom att kombinera sin stora erfarenhet som kammarmusiker med dirigentens perspektiv har han från konsertmästarplats skapat en egen vision av ”dirigentfritt” framförd symfonisk litteratur. Han förlitar sig på samarbetet och växelverkan mellan stämledarna och kan på detta sätt planera och framföra också stora orkesterverk utan dirigent.

Vid sidan av karriären har tre barns fadern Jan Söderblom målmedvetet velat trygga ett balanserat familjeliv. Utanför konsertestraderna trivs Söderblom hemma och ute i naturen, där han ofta seglar eller vandrar i skogarna. Han är tillsammans med sin familj bosatt i Fiskars.