I enlighet med statsrådets rekommendationer flyttas föreningens vårmöte till augusti-september. I fall mötesbegränsningarna fortfarande är i kraft då, godkänner föreningens stadgar även ett distansmöte. 

Möteskallelsen skickas till medlemmarna per epost och publiceras även på vår webbplats grankullamusikfest.fi.