Program

De första konserterna vid Grankulla musikfest 2024 har publicerats. 
Festivalprogrammet kompletteras under sommaren. Föredragsprogrammet och villaprogrammet publiceras i början av hösten.