Att förverkliga en festival är alltid en fascinerande kombination av att planera och lägga pussel. Men i år blir det nog en rekordprestation: programmet för Grankulla musikfest 2021 är en summa av talrika, komplicerade och oförutsägbara processer. För andra gången har vi byggt upp konserter och föredrag i en föränderlig verklighet, där inget är säkert utom det osäkra. Resultatet är en mosaik uppbyggd kring ihärdighet och hoppfullhet, framtidstro.

Min egen upplevelse av dessa exceptionella tider har tillsvidare varit starkt tudelad. Den skoningslösa, konkreta utmaningen att ifrågasätta våra egna verksamhetsmodeller har delvis varit synnerligen välkommen, kanske till och med nödvändig. Å andra sidan känns det fasansfullt att ana sig till hur djupa och tragiska ärr undantagsläget kommer att lämna efter sig i mångas liv. 

Även om vi alla är trötta på att tala om pandemin skulle det inte kännas vettigt att helt åsidosätta den i planeringen av detta kulturevenemanget. Om någonstans, ska vi väl modigt kunna utforska verkligheten tillsammans vid denna musikfest. Under höstens festival har vi igen möjlighet att iaktta världen från en exceptionell och magisk utkiksplats. Påverkade av musikupplevelser och deras storartade kraft får vi höra expertinlägg om en ny värld, där ingen återvändo till det gamla finns – vägen är öppen endast mot framtiden, en framtid som är värd att kämpa för.

Jan Söderblom
Konstnärlig ledare

Biljettförsäljningen har inletts 6.9 kl 12 och biljetter kan köpas via lippu.fi (webbutik och servicepunkter), musikfestens kansli info@kauniaistenmusiikkijuhlat.fi, och R-kiosken i Grankulla centrum. 

Grankulla musikfests aktuella föredragsprogram publiceras i september.